Podmínky

Uzávěrka přihlášených zájemců vždy 7 dnů před začátkem akce. 2 dny předem akci potvrzuji, nebo v případě malého počtu zájemců ruším.

Časový rozpis seminářů (pokud nebude jinak určeno):
prezentace: od 8:30
seminář: 9:00 - 18:00

Testovací odpoledne (pokud nebude jinak určeno):
přihlásit se mohou absolventi kteréhokoliv semináře k pomoci při testování jejich problémů ve skupince (nejlépe 4 lidi) kde pro každého je jedna hodina, testujeme společně, aby se jeden od druhého učil.
průběh: 8:30 - 12:30 nebo 15:00 - 19:00

V ceně jsou zahrnuty všechny písemné podklady a drobné občerstvení.
Oběd během kurzu z domácí kuchyně za menší poplatek.

V případě opakování jakýchkoliv kurzů je účtována poloviční cena.

Popis seminářů

1. Pochopení původu nemocí a osvojení metody zjišťování příčin
- Sofioterapie – nová metoda pochopení souvislostí, příčin a důsledků našich obtíží a způsoby řešení
- Význam nemoci, bolesti a konfliktních situací pro vývoj
- Druhy příčin dle toho, kde vznikají (psychika, tělo, působení okolí)
- Způsoby zjišťování příčin (analýza situace, rozhovor)
- Osvojení metody testování (posílení spolupráce levé a pravé mozkové hemisféry, spojení intuitivního a rozumového vnímání)
- Využití zjištěných informací pro přehodnocení a transformaci
- Procentuální vyjádření jednotlivých testovaných kroků
- Přílohy: texty Bachových esencí, Moravských květů, příběhy aplikované sofioterapie

2. Nemoci dětí, jejich příčiny a řešení:
- Proč jsou děti nemocné
- Příčiny nemocí dětí všeobecně
- Mohou za všechno rodiče?
- Jak pomoci dětem k uzdravení
- Nejčastější onemocnění dětí a jejich obecné příčiny (drobná onemocnění, úrazy, bolesti, virové a infekční nemoci, dětské nemoci, poruchy chování, učení, paměti, spánku a další, vývojové vady, konfliktní životní situace jako je rozvod, nástup do MŠ, puberta atd.
- Jak předcházet nemocem dětí
- Obecné předpoklady zvolení vhodné metody pro jednotlivce
- Přílohy: rozšíření manuálu o konkrétní předlohy k testování a hledání příčin

3. Osvobození od chybných programů
- druhy příčin a vlivů způsobujících problémové životní situace a nemoci
- rozpoznání a osvobození se od starých a nepotřebných programů
- vědomé a nevědomé změny v mysli
- metody práce při zbavování se připoutanosti
- praktické ukázky
- jak svým programováním ovlivňujeme partnerství
- karmický význam procesu osvobození se od chybných programů
- možnosti kontroly energetických těl
- diskuze a řešení vlastních případů

4. Individuální a rodinná karma, příčiny a skrytý účel utrpení:
- pochopení svého poslání v životě a v rodině
- karmické zátěže a jejich odstranění
- harmonizace vztahových problémů

5. Ukončení nahromaděných negativních vlivů:
- Myšlenkové a pocitové formace a jejich působení na tělo
- vliv energetických potenciálů na naše zdraví, odstranění jejich působení a ukončení dalšího tvoření.
- odvádění přivtělených bytostí

Partnerství - jak spolu žít a nezabít se, nebo se rozejít?
- Změnit to, co je možné změnit a přijmout to, co změnit nejde, a jak rozpoznat jedno od druhého?

Automatická kresba I/II
- určeno pro absolventy seminářů a pro zájemce o léčení alternativními metodami.
- využití vizualizace a jeho spojení s aut. kresbou
- prohloubení spolupráce levé a pravé hemisféry
- harmonizace a čištění čaker vizualizací a kresbou (II) - dokonalé odstranění zbytkových starých programů vizualizací a kresbou (II)

Snový seminář I/II
- různé metody výkladu snů - jak se naučit pamatovat si sny - využití výkladu snů ke svému vývoji a pochopení - co je to vědomé snění a jak ho navodit a využít - jaký smysl má práce se sny pro naplnění životního úkolu?

Základy fytoterapie
-použití jednotlivých bylin
-vytváření bylinných směsí
-použití bylinných esencí - Moravských květů, srovnání s Bachovými esencemi.
-bioinformace rostlin
-základy gemmoterapie
-léčení stravou, druhy diet, oddělená strava.

Semináře

podmínky a obsah seminářů

Přednášky

Obsah jednotlivých přednášek

Řešené případy

Tyto články byly přesunuty do veřejné diskuze na www.sofioterapie.cz