Semináře

Proč doporučujeme svým klientům účast na seminářích?
Osvojí si metodu testování, naučí se sami si přijít na příčinu svých zdravotních potíží a obtížných životních situací a hlavně je řešit. Nacházejí souvislosti a rovnovážný stav mysli. Stávají se vědomými tvůrci svého života.

Obsah jednotlivých seminářů najdete níže.

Aktuální semináře

Přihlašování na semináře proveďte na formuláři "Online rezervace" (viz. níže)
Potvrzení přijde jako odpověď: "Děkujeme! formulář byl úspěšně odeslán"
a formulář zmizí, další přihlášení je možné při novém otevření stránky.

Odhlašování je nutné napsat na mail uvedený v kontaktech.
V případě odhlášení po potvrzení konání akce je nutné uhradit
částku 100,- Kč (4€) za poskytnuté materiály v elektronické podobě, 
tato platba se netýká opakujících, kteří již texty mají.
 


VÁNOČNÍ POKEC - odpoledne otázek a odpovědí - 14. 12. 2019
sobota 14:00 - 19:00, je nutné se přihlásit (v poznámce uvést, pokud s vámi přijde více účastníků)
- občerstvení a pitný režim zajištěn (je v ceně vstupného)
- nákupy bylinných čajů, likérů, tinktur, knih aj - vánoční sleva 10%
vstupné: 300,- Kč (12€)
Akce se mohou zúčastnit i ti, kteří o sofioterpii nic nevědí, 
doporučuji, nachystat si otázky.

1. seminář
- II.část - 11. 1. 2020
Praktický seminář - osvojování metod sofioterapie, řešení vlastních příběhů
P L N O   možnost přihlášení jako náhradník (2 náhradníci)

6. seminář - I. část - 25. 1. 2020
Automatická kresba
P L N O   možnost přihlášení jako náhradník

5. seminář - 8. 2. 2020
Ukončení nahromaděných destruktivních vlivů
P L N O  možnost přihlášení jako náhradník

2. seminář - 22. 2. 2020
Nemoci dětí, jejich příčiny a řešení 
P L N O možnost přihlášení jako nhradník

6. seminář - II. část - 7. 3. 2020
Automatická kresba
karmického plnění životních úkolů
a odstraňování starých systémů přesvědčení
P L N O   možnost přihlášení jako náhradník
21. 11. přihlášeno 9 náhradníků, bude vypsán další termín a oznámen všem přihlášeným, aby se mohli rozdělit na dvě části
 
7. seminář - 21. 3. 2020
Snový seminář a tvorba reality 
uzávěrka přihlášených zájemců do 21. 1. 2020
P L N O  možnost přihlášení jako náhradník 

3. seminář - 4. 4. 2020
Osvobození od chybných programů 
P L N O  možnost přihlášení jako náhradník

Praktický seminář pro pokročilé - 18. 4. 2020
procvičování a zdokonalování metod a postupů
řešení vlastních příběhů
P L N O  možnost přihlášení jako náhradník


Online rezervace

Průběh seminářů

Uzávěrka přihlášených zájemců vždy 7 dnů před začátkem akce. 2 dny předem akci potvrzuji, nebo v případě malého počtu zájemců ruším.

Pokud nebude uvedeno jinak, seminář povede Marie Heralecká v Horní Lhotě 167

Časový rozpis seminářů (pokud nebude jinak určeno):
prezentace: od 8:30
seminář: 9:00 - 18:00

Pokud má absolvent daného semináře zájem předběžně si nastudovat materiály na další pokračující seminář, může zakoupit jen písemné materiály, které v případě účasti na tomto semináři již neplatí.

Testovací odpoledne (pokud nebude jinak určeno):
přihlásit se mohou absolventi kteréhokoliv semináře k pomoci při testování jejich problémů ve skupince (4 - 5 lidí) kde pro každého je jedna hodina, testujeme společně, aby se jeden od druhého učil.
průběh: 14:00 - 19:00

Orientační ceník

Jedna hodina služeb

Osobně, telefonicky, skype

500 Kč (20€)

Cena jednodenního semináře

na 1. semináři navíc složka ... 100 Kč
oběd z domácí kuchyně a odpolední svačina ... 100 Kč
nocleh včetně snídaně a večeře ... 200Kč

1 600 Kč (64€)

Testovací odpoledne

800 Kč (32€)

V ceně jsou zahrnuty všechny písemné podklady a drobné občerstvení.

Platby je možné provést převodem na účet nebo hotově, vždy po ukončení semináře.

Obsah seminářů

1. Pochopení původu nemocí a osvojení metody zjišťování příčin 
První seminář je rozdělen na dvě celodenní části:
I. část je zaměřená především na teoretické seznámení s metodou sofioterapie
II. část zahrnuje praktické osvojování metody a řešení individuálních příběhů
- sofioterapie - metoda pochopení souvislostí, příčin a důsledků našich obtíží a způsoby řešení
- význam nemoci, bolesti a konfliktních situací pro vývoj
- druhy příčin dle toho, kde vznikají (psychika, tělo, působení okolí)
- způsoby zjišťování příčin (analýza situace, rozhovor)
- osvojení metody testování (posílení spolupráce levé a pravé mozkové hemisféry, spojení intuitivního a rozumového vnímání)
- využití zjištěných informací pro přehodnocení a transformaci
- procentuální vyjádření jednotlivých testovaných kroků
- návody a postup testování
- přílohy: texty Bachových esencí, barometr chování a signálů na jednotlivých částech těla 
- příběhy aplikované sofioterapie (II. část)
- nácvik a praktické provedení transformace (přehodnocení) záporných vzpomínek ve vědomé a v podvědomé paměti (II. část)

2. Nemoci dětí, jejich příčiny a řešení
- proč jsou děti nemocné
- co nám dítě zrcadlí, co je to rezonanční přenos
- nejčastější otázky týkající se řešení příčin nemocí, úrazů a poruch 
- symptomy nemocí - obecné příčiny (drobná onemocnění, úrazy, bolesti, virové a infekční nemoci, dětské nemoci, poruchy chování, učení, paměti, spánku, vývojové vady, chronická a těžká onemocnění)
- jak pomoci dětem k uzdravení a jak nemocem předcházet 
- obecné předpoklady zvolení vhodné metody pro jednotlivce
- přílohy: rozšíření manuálu o konkrétní předlohy k testování a hledání příčin

3. Osvobození od chybných programů
- druhy příčin a vlivů způsobujících problémové životní situace a nemoci
- rozpoznání a osvobození se od starých a nepotřebných programů
- vědomé a nevědomé změny systémů přesvědčení v mysli
- jak svým programováním ovlivňujeme partnerství
- karmický význam procesu osvobození se od chybných programů
- možnosti kontroly energetických těl
- praktický nácvik metod a určení stupně připoutanosti 
- individuální změny programů - vlastní pozitivní naprogramování

4. Karma - příčiny a skrytý účel utrpení
- sedm zákonů karmy
- kde je příčina a původ neštěstí, utrpení a zla, jejich účel 
- karmické zátěže a jejich odstranění, tzv. "přepsání " vlastní karmy
- jak změnit karmu svých dětí
- individuální a rodinná karma
- harmonizace a proces osvobození se od zátěží karmy
- jak nevytvářet nové karmické zátěže v reálném životě

5. Ukončení nahromaděných destruktivních vlivů:
- myšlenkové a pocitové formace a jejich působení na tělo
- vliv energetických potenciálů na zdraví, odstranění jejich působení a ukončení dalšího tvoření
- jak se naučit nepřijímat negativní energii z okolí
- odvádění zbloudilých nebo přivtělených duchovních bytostí
- metody, postup, prevence
- význam této metody pro určení příčiny a dokonalé uzdravení
- pozitivní vliv znalostí o odvádění a pomoci zbloudilým duším pro život každého jednotlivce

6. Automatická kresba I/II
I. část (celodenní seminář):
- automatická neboli psycho-grafická kresba jako diagnostická metoda
- kresba - účinný harmonizující a léčebný prostředek
- možnosti využití automatické kresby
- spojení kresby, vizualizace a jiných léčebných metod
- prohloubení spolupráce levé a pravé hemisféry
- význam a využití barev při harmonizaci čaker a znázornění aurogramu
- využití léčebných symbolů
II. část (celodenní seminář): 
 - dokonalé odstranění zbytkových starých programů vizualizací a kresbou
- v návaznosti na 4.seminář - kresba tzv. karmického těla a karmické nádoby
- zjištění míry plnění vlastních životních úkolů
- vysvětlení kresebných znaků objevujících se v automatické kresbě jednotlivců

7. Snový seminář a tvorba reality
- význam snů v reálném životě
- jak se naučit pamatovat si sny
- různé metody výkladu snů
- co je to vědomé snění a jak ho navodit a využít
- oneiromantie, sdílení snů, metapsychické snění
- snění je bránou do světa tvoření reality
- změna reality podle kvantové fyziky, efekt pozorovatele
- jak využít archetyp při utváření reality
- co je to kvantová vlna a kdy léčí nebo harmonizuje  

Praktický seminář
- tento seminář je určen pro pokročilé seminaristy, kteří řeší své individuální příběhy nebo pokračují v osvojování a prohlubování metod a postupů, to je absolventy nejméně 1. semináře (I. a II. části) a 2. semináře, v lepším případě i dalších
 - omezený počet účastníků z důvodu individuálního přístupu a dostatečného času pro jednotlivce

Základy fytoterapie 
- použití jednotlivých bylin
- vytváření bylinných směsí 
- použití bylinných esencí - Moravských květů, srovnání s Bachovými esencemi.
- bioinformace rostlin
- základy gemmoterapie
- léčení stravou, druhy diet, oddělená strava.

Partnerství - jak spolu žít a nezabít se, nebo se rozejít?
- změnit to, co je možné změnit a přijmout to, co změnit nejde, a jak rozpoznat jedno od druhého?

Pro občasné zasílání informací o seminářích a jiných aktualitách zadejte svůj email