Cizopasníci 

Každá nemoc má skrytý účel a přináší nějaké poselství. Jeho pochopení a vyřešení nám přináší uzdravení, nabízí posun ve vývoji a vylepšuje celý náš život. Nalézáním příčin a hlubších souvislostí nemocí a problémových situací v životě se zabývá právě Sofioterapie. Sofioterapie kromě toho odkrývá i další rovinu příčin a souvislostí, a to na principu rezonančního přenosu z informačního pole lidí do okolí. Tento přenos probíhá nejvýrazněji mezi rodiči a jejich dětmi. Uskutečňuje se nejen mezi členy rodiny, ale působí i na širší okolí. Vnímají je domácí zvířata, pokojové květiny a mnozí další živí tvorové, jako například hmyz,cizopasníci a paraziti. Dokonce jsou frekvenční záznamy registrovány i v prostoru.

Následuje logická otázka: "Má tedy výskyt vší, blech, různých parazitů ve střevech a drobného hmyzu v našem okolí nějakou symboliku, stejně jako mají nemoci a úrazy? Máme se z toho poučit nebo něco změnit? Můžeme těmto jevům i předcházet?" Myšleno samozřejmě "předcházet duchovně - tedy změnou v mysli", nikoliv chodit s vyholenou hlavou jako prevence proti vším.
Odpověď je - ANO. Výskyt parazitů, plísní a hmyzu na těle, uvnitř těla i v našem blízkém okolí má svůj účel, který je nám k dispozici při vývoji jako příležitost k poznání a hlubšímu pochopení souvislostí v našem životě.

Dnes se mi právě jeden kamarád pavouk stal inspirací k tomuto sepsání příspěvku.
Tedy - co nám napovídají PAVOUCI.
Těchto malých tvorečků se nachází v našich bytech dostatek, pokud ovšem nejsme zatíženi poruchou vše stále utírat, uklízet a sterilizovat.Jestliže v našem prostředí dojde k nahuštění nějaké záporné energie, náhle se objeví pavouk. Čím je konflikt "těžší", tím je pavouk větší, výraznější či tmavší. Ale naštěstí na to neplatí přímá úměrnost, jinak by občas pavouci museli přerůst do "hororových" velikostí.Dokonce pokud jsme již zkušení a všímaví pozorovatelé, můžeme načíst i ze směru a umístění pavouka, kde se problém v domácnosti vyskytuje a koho se týká. Např. spěchající pavouk směřující pod dveře ložnice nebo pracovny tchyně apod.

A nyní můj příběh o pavoukovi. Doslova mistr stavitel. Pavučina velká přes polovinu prosklených dveří a uprostřed ní si hověl zvláště veliký pavouk s nezvykle průzračným obrovským tělem a křížem na hřbetě. Dcera ho právě při čištění skel objevila a žádala o jeho odstranění. Patří mezi ty, kteří se pavouků bojí. Já jsem udiveně hleděla, že jakmile mu paprsek sluníčka prosvítil tělo, byl nažloutlý a velmi zajímavě vypadal. Požádala jsem dceru i ostatní příslušníky rodiny, ať ho tam nechají, že ho sama odnesu do keřů a stromů na zahradě. Nejprve jsem chtěla pochopit, jaké mi přináší poselství, jaký konflikt hromadím. Nebyl ale čas na vyhodnocování. Neodbytné dotazy v elektronické poště se střídaly s telefonickými konzultacemi. Večer končil pro mne zklamáním, že jsem si zase už aspoň po desáté slibovala, že si splním dávno vytoužené přání. Potom mne rozbolela hlava. Použila jsem léčebný kód za účelem úlevy od bolesti a velmi vroucně jsem si přála najít příčinu.

Pochopila jsem až časně ráno, že příčinou je opět závislost pomoci každému a vždy a nerespektování vlastních potřeb, tedy konflikt ve mně samotné. Asi proto jsem tak silně vnímala žlutou průzračnou barvu tělíčka pavouka (žlutá v symbolice znamená duchovní pomoc) a ten kříž, který si sama svým počínáním ukládám na hřbet jako břemeno. Věděla jsem, že nacházím odvahu vypnout telefon a splnit si konečně moje přání, a také odnést pavoučka někam do bezpečí. Tento ale vskutku dokonalý stavitel sbalil svůj dům, zůstalo po něm jen pár dlouhých nitek a byl již někde dobře schován a asi čeká, jestli zopakuji stejnou chybu nebo mezitím pochopil, že splnil svůj úkol a už je někde v keřích nebo v některé skulině mezi dřevy.  

Symbolikou všech druhů hmyzu, kteří se nám mohou v bytech množit a přebývat je nedostatek "světla", neboli pozitivní atmosféry. Jakoby - obrazně řečeno - přitahuje jich negativní energie, konflikty a nerovnováha. Někteří citliví lidé se v takovém prostředí cítí stísněně, mají pocity chladu a stínu, dokonce někdy i čichové vjemy plísně a zatuchlosti. Naopak pocit tepla a světla v prostoru znamená pozitivní energii. V takovém místě málokdy najdeme štěnice, blechy nebo jiné "nájemníky".

Pokud se v domě něco takového objeví, je nutné prostor nejen vyčistit fyzicky, ale také duchovně, to znamená transformovat všechny záporné vzpomínky spojené s tímto prostorem a lidmi, kteří ho obývají nebo spravují (např. hotely, rekreační zařízení). 

PLÍSNĚ se vyskytují ve starých vlhkých domech a lidé je zvětšují tím, že se chovají a jednají podle starých -"plesnivých" vzorců jednání. Naopak pokud vnesou do prostoru pozitivní naladění, jak to někteří nazývají "sluníčkovou energii", zbaví se strachů a svými myšlenkami dodají sílu přirozeným prostředkům k odstranění plísní (někdy stačí jen průvan), plísně se dále nešíří nebo dokonce mizí.
V mé praxi jsem mohla mnohokrát uvidět, že při odstraňování těchto "mini - tvorečků" platí pravidlo, že pokud s nimi bojuješ, dodáváš jim sílu. Nemám tím ale na mysli prudké jedy deratizerů, kteří bohužel někdy musí zasáhnout.

Uvedu jeden případ se SRŠNI.
Vedoucí stavební firmy provádějící zateplování stropů při prohlídce půdy zjistil, že na krovu je sršní hnízdo, Odmítli zahájit práci. Majitel odstranil hnízdo tak, že jej rozstřílel vzduchovkou a všichni počkali, až sršni uletí. Rozčílení sršni hledali objekt msty. Stala jsem se jím právě já. Sbírala jsem za domem na louce bylinky. Zachránila jsem se díky dobré znalosti bylin a stihla jsem použít právě tu, která zabírá proti jejich jedu. Můj muž jen čekal, zda tuto děsivou událost přežiji nebo ne. A protože nic není náhoda, při jeho další zakázce (také zatepluje podkroví), se setkal s úplně stejnou situací. Na trámu viselo obrovské sršní hnízdo. Majitel smutně prohlásil, že máme smůlu,omlouval se, že nejprve objedná deratizační firmu,a pak se ozve ohledně zateplení. Manžel ale zkusil jiné řešení. Dodnes mi nepřiznal, jak se s nimi po celou dobu bavil, ale tvrdí, že jim vysvětlil, kudy mají do domečku chodit, že jim neublíží a celou dobu pozoroval, jak vymezenou cestičkou létají tam a zpět a přátelsky mu bzučely kolem uší, než dokončil svoji práci. Přitom nedostal ani jediné žihadlo. Musela jsem přiznat, že opět potvrdil moji teorii, "NEBOJUJ, ALE NEJPRVE JE S LÁSKOU PŘIJMI A PAK SE DOHODNI". Já jsem totiž při prvním zabzučení sršňů na louce začala utíkat a mlátit kolem sebe strachy košem, mobilem a hlavně zvítězil strach.Počet žihadel přesáhl - podle lékařského názoru - smrtící dávku. 

Poučila jsem se. Zkusila jsem se domluvit s MRAVENCI. Nasměrovala jsem jejich fronty při přípravách na mravenčí svatbu mimo náš obývák. Pochopili a polepšili se. Až jednou se popletli a objevili nezavřenou nádobu s medem. Stovky těchto putujících mravenců na chvíli odbočily a topily se v něm. Bylo mi jich líto neboť mám taky slabost na sladkosti. Med jsem nalila do vlažné vody, rozpustila ho a vylila i s mravenečky do trávy a požádala je o usmíření za to, že jsme si postavili dům právě tam, kde dříve byly jejich teritoria. Všichni se zachránili. Navrhla jsem jim také, ať se jen posunou o kousek dál, že je budu respektovat a je to pro ně lepší, ať je nepošlapeme. Od té doby každoročně putují ukázněně ve frontách kolem našeho domu, nikoliv přes něj.
Je velmi pravděpodobné, že sezónní výskyt drobného hmyzu v našich obydlích je výsledkem utváření emocí strachu z toho, že nám tento hmyz bude nepříjemný a bude nám škodit, nerespektování rovnováhy v přírodě a nepřirozenosti v našem chování.

Uvědomění této skutečnosti pomáhá mnoha lidem, kteří pracují například se VČELAMI nebo také naší rodině v době, když v létě rozkvete přísavník pnoucí se po celém našem domě. Vypadá to, že bydlíme uprostřed včelího úlu nebo vosího hnízda. Vždy, když při východu slunce uslyším charakteristické hučení, uvítám je, popřeji jim dobrý sběr nektaru, poděkuji za zvukovou kulisu a žihadla nedostáváme. Vlastně jen jednou. Hledala jsem svou zatoulanou želvu a v duchu stále žádala, ať mi dá nějaké znamení, kde se schovala, protože v noci bude možná už mráz a na velké zahradě jsem neměla šanci ji do večera najít. Najednou se objevila včelka, namířila si to přesně na místo, které podle barometru na těle náleží pocitu "pochopení" a dala mi žihadlo.Stihla jsem jen položit otázku " včeličko, co mám pochopit?" a běžela jsem k největšímu trsu bylin, které účinkují proti včelímu jedu. Zvedla jsem jej a s úžasem uviděla kousek krunýře zahrabané želvy.  

Ovšem horší domluva je, pokud nás navštíví VŠI. Zatím neznám případ, že by odešly samy. Je nutné se jich zbavit chemickou cestou. A tedy lepší je přiznat si, jaká je symbolika při výskytu vší a předcházet tvoření negativních myšlenek a pocitů, které je přitahují - zoufalství, strachy, bezmoc, kritika těch, kteří nám toto způsobují, nepochopení a nevyhodnocení situací. Místem tvoření je hlava. Vši nás lechtají a my jsme nuceni se poškrábat. Vnímáme to stejně, jako pochopení a rozkódování nějaké destruktivní informace, která se svěděním uvolňuje z našeho podvědomí. Jedinci, kteří pracují na svých nemocech metodou pochopení souvislostí, tuto reakci těla velmi dobře znají. Buď je to mrazení, svědění nebo podobné pocity na těle. Zavšivením často trpí nejen jedinci, ale celé skupiny lidí, celé národy.

Konkrétní vzpomínka, která to potvrzuje, je např. rozčarování a bezmocné zoufalství 21. srpna 1968. Ve škole jsme vždy Sověty oslavovali jako své zachránce a přátele a nyní buráceli v tancích kolem našich oken. Dodnes slyším ta zoufalá slova "zase je válka a proč zrovna Rusové jdou proti nám?" a poprvé jsem viděla tátu plakat. Všichni jsme plakali a báli se, co bude dál. Nikdy na toto ráno nezapomenu. Bylo mi 15 let. Od dětství jsem měla krásné dlouhé copy. Brzy po srpnu se začaly šířit ve školách vši. Postihlo to, poprvé v životě, i mne. Dlouhodobý boj s nimi jsme podpořili i ostříháním. Ani kraťounké vlasy toho nebyly ušetřeny. Vlny zavšivení se často vracely. Však také už nikdy jsem necítila pocit bezpečí. Trvalo mi desítky let, než jsem rozkódovala, proč při výskytu vší to postihuje jen část dětí. Podle povahy prostředí, ve kterém žijí, jsem pochopila, které děti si vši přitahují. Samozřejmě to není přesné, neboť někteří se tak často tulí ke svým kamarádům, že veš taky někdy ráda uvítá změnu hlavy. Já jsem pak ale registrovala, že těmto bezproblémovým dětem stačí mnohem kratší doba k vyčištění vlasů. Také nám to zkreslovali ti, kteří chtěli kvůli vším zůstat doma. Vyšlo tehdy nařízení, že děti u nichž se vši vyskytly, musí po odvšivení prohlédnout dětský lékař. Tehdy jsme si vši od kamarádů kupovali za 20,- Kč za jednu živou veš a nasazovaly je do vlasů. Ale zase platilo stejné pravidlo. Kdo měl bezproblémové rodiče a prostředí, vši se necítily u něj doma. 

Velmi podobné je to i se ŠTĚNICEMI. Stejné myšlenky, jaké nosíme v hlavě, přenášíme i do našeho prostředí. Proč je tolik rekreačních objektů a hotelů nyní zamořeno těmito "nájemníky"? Jen v okruhu několika kilometrů, kam chodím v lesích a na loukách sbírat bylinky, jsem narazila nejméně na deset opuštěných objektů, na nichž visí obří tabule "volný objekt k prodeji" a vypadají spíše vhodné k demolici než k rekonstrukci. Stále některé další krachují, zadlužují se a mezi jejich majiteli a správci existuje někdy rivalita, zvyšuje se konkurence. Běžně slyšíme, že "raději si zajedeme do Egypta za cenu lastminute než u nás nějaký hotel, vyjde to finančně skoro stejně".

Co nám napovídá výskyt střevních cizopasníků? Například ROUPY se vyskytují u dětí tehdy, pokud obranný mechanismus je oslaben vztahovými problémy mezi rodiči, problémem rodičů s jinými lidmi v blízkém okolí nebo vnitřním konfliktem rodiče samého, tedy například pocity viny nebo nedostatek úcty a pokory k sobě samému . Střeva nám téměř vždy vždy signalizují vztahové konflikty. Tlusté střevo a konečník pak hlavně opakující se a dlouhotrvající nepochopení.

TASEMNICE signalizuje "megakonflikt", proto se častěji vyskytne u dospělých lidí nebo u psů a koček, kteří s nimi žijí. Rezonanční přenos v emocionální úrovni probíhá totiž stejně mezi lidmi a jejich domácími mazlíčky jako tomu je v rodinách mezi dětmi a dospělými. Všechny malé děti načítají emoce svých rodičů a tzv. skenují situace kolem sebe a podvědomě to nemocemi, úrazy, nočními běsy a jinými reakcemi svého těla sdělují okolí. Záleží jen na stupni citlivosti a vnímavosti rodičů, zda tyto situace využijí k pochopení souvislostí a posunu ve vývoji nebo k utvoření hněvu a kritiky. 

Jestli je nejsilnější částí problémů rozpor s okolím, pocity ponížení, nedocenění a méněcennosti, pak je více oslaben povrch těla než střeva. Může se vyskytnout na pokožce SVRAB. Jeho odstranění je stejně obtížné jako zbavit se vší. Musí být použity i chemické prostředky, ale k úplnému vyléčení pomůže hlavně duchovní vyhodnocení situace, stejně jako u všech zbavování se cizopasníků.

Právě chci napsat závěrečnou větu tohoto článku a zvoní mi mobil. Je to pro mne úsměvné neboť při psaní prvního odstavce"PAVOUCI", jsem si vzpomněla právě na čisťoučký byt mé kolegyně a kamarádky Evy, kterou vidím na display. Je velmi schopná, úspěšná při své terapeutické práci, jen si málo věří a bojí se, aby někdy neudělala chybu.Je až příliš dokonalá a čistotná, a právě při vzpomínce na její stále čistý byt, mne napadlo připsat - "pokud nemáme závislost na úklidu..." u ní by asi pavouk těžko přežil. Ptala se mne, zda ji vyložím poselství jednoho snu. Když mi ho začala popisovat, potvrdilo se, že nic není náhoda. Zdálo se jí, že má celý strop v obývacím pokoji plný černých pavouků, viseli a koukali nehybně na ni, cítila, že má něco pochopit a šla se schovat do kuchyně. Tam ale čekal obří pavouk s nohama asi 30 cm dlouhýma. To už nevydržela a křičela o pomoc. Přispěchal odněkud strýc, který je známý kliďas, říkají mu "flegmoš", ten se zasmál, vzal síť na ryby, chytil pavouka a s lehkostí jemu vlastní ho vynesl z domu. Výklad snu byl zřejmý - konflikt sama se sebou, perfekcionismus, nedůvěra ve své duchovní schopnosti (symbolem je strop). Nedůvěra ve své schopnosti značí její stagnaci, proto ti nehybní "čumějící" pavouci a ten velký v kuchyni odpovídal jejímu strachu, jestli je dost dokonalá matka a hospodyň.

Pokud my svojí dokonalou hygienou v bytě neumožníme předání informace skrze tuto možnost, kterou nám drobný hmyz poskytuje, projeví se často dané poselství směřované k posunu a pochopení v našem vývoji ve snech. Mám mnoho takových zkušeností ve svém životě, uvádím alespoň jednu, která mne děsila tak, že jsem někdy i křičela ze spaní a probudila se s hrůzou, že po mně lezou nějací brouci, kteří mne štípou a byla jsem úplně celá i v obličeji plná pupínků. Po probuzení jsem vždy šťastně vydechla, že to byl jen sen a zkontrolovala jsem čistotu postele. V té době jsem tomu ještě nerozuměla. Dnes vím, co bylo příčinou. Afekce na kůži dětí, včetně pupínků pocházejících od hmyzu, odpovídají ve své symbolice rozporům s okolím. V té době, bylo to v padesátých letech, můj otec protestoval proti politickým procesům (Slánský, Horáková, apod) vystoupením z KSČ a velmi emocionálně prožíval toto bezpráví a stále o tom s námi hovořil.

Rychle ukončit tento článek, neboť volá jiná kolegyně ze Švýcarska a popisuje úsměvnou příhodu s mouchou, kterou nemohu nepřipsat. Právě měla klientku, při jejíž konzultaci vletěla dotěrná velká moucha do místnosti a nebylo možné ji lapit. Celou dobu konzultace dorážela a nepříjemně bzučela. Klientka trpěla těžkou psychickou poruchou. Jakmile tato žena opustila místnost, moucha utichla a nebylo ji nikde vidět. Terapeutka nahlédla na rozpis dalších klientů. A vida - moucha sedí na jménu jiné klientky, která má stejnou diagnózu. Vzlétla a ještě jednou zabzučela kolem levého ucha jmenované (což podle symboliky na těle znamená "uslyšeno, pochopeno") a nechala se lehce chytit. Kolegyně ji s úctou vynesla ze salónu ven. Přece nemohu takovou "terapeutku" jen tak zabít, ta je lepší než já, pozná diagnózu i bez dvou hodin konzultace.

Výskyt "minitvorečků" v naší blízkosti či v našem těle je pro nás krajně nepříjemný jev. Stejně jako nemoc. Měli bychom ho ale chápat jako POMOC, jako IMPULZ KE ZMĚNĚ. Už jen pochopení a přijetí této myšlenky je pro nás pozitivní energie, která je prvním krokem prevence dalšího výskytu.

Martina Belacicova, 12. 8. 2014

Marusko ahoj,
Úžasný clanok..:) mám jednu otazku, a to aku symboliku ma mola?

Ďakujem:)
Martina Belačičová

Ivana Sedláková, 13. 8. 2014

Děkuji, úžasný článek, děkuji. S úctou a přáním klidných dnů Ivana

Helena Buldrová, 15. 8. 2014

Maruško, super článek, také už jsem jednala se včelkami a vosami. Před dvěma lety bych šílela, kdyby kolem mě začala létat včela nebo vosa, ale dnes ji jen požádám ať si jde poletovat jinam, že bych jí nerada ublížila a určitě jí tam bude lépe. Jen ti pavouci a lezoucí hmyz nejsou zrovna mý nejmilejší kamarádi, ale respektuji je. Děkuji za další poučení. Hela

Veronika vlachova, 29. 4. 2017

Dobry vecer, posledni dobou se mi v byte objevuji moli. Protoze vim, ze ruzne druhy bylin se objevuji v mistech, kde je jich zrovna potreba, dnes me napadlo, jestli to tak neni i s hmyzem a neco to nenaznacuje nebo mi to neco neukazuje.. Zadala jsem tedy do vyhledavace moli a jejich duchovni prucina a vybehl mi Vas clanek. Byla jsem velmi potesena, ze se mi ma teorie potvrdila, ale na moli jsem ve clanku nenarazila. Mate nejaky napad proc by se mohli tak intenzivne objevovat? Posledni mesice pracuji mimo domov a dojizdim jen na vikendy. Kvetinam se i presto doma dari dobre, prvni uvadali, ale po komunikaci s nemi se jejich stav zlepsil. Dekuji za jakoukoliv odpoved.