Níže najdete nabídku mých podcastů Sofioterapie.

Podcast obsahuje vždy 5 - 10 minutovou ukázku a v případě zájmu o celé téma mi zašlete platbu na účet, do poznámky uveďte téma (např "podcast Karma", "podcast Sny", "Základy sofioterapie" nebo "Nemoci dětí").  Po zaplacení mi napište na umarusky@umarusky.com a já vám obratem zašlu odkaz k podcastu a případně další písemné materiály.


POZNEJTE ZÁKONY KARMY - Zavádějící cena: 500,-Kč  /  € 20,-

VÝKLAD SNŮ, VĚDOMÉ SNĚNÍ A TVORBA REALITY - Zavádějící cena: 750,- Kč / € 30,-

ZÁKLADY SOFIOTERAPIE - Zavádějící cena: 900,- Kč / € 36

NEMOCI DĚTÍ, JEJICH PŘÍČINY A ŘEŠENÍ - Zavádějící cena: 950,- Kč / 38 €

č.účtu: 27-0771480217/0100 (pro styk s KB bez pomlčky)

č.euro účtu: 107- 6625530287/0100
IBAN: CZ0401000001076625530287


Poznejte zákony karmy

Úvod k poslechu - 5 minut (zdarma)

1. OBECNĚ O KARMĚ (28 minut)

 • Co je to karma a co je to osud, individuální a rodinná karma?
 • Proč se zabýváme tématem karmy?
 • Jak bylo chápáno zlo a utrpení v minulosti a jakými prostředky se lidé snažili zrušit jejich působení?
 • Je každé utrpení zasloužené?
 • Kde je prvopočátek a důvod, proč volíme utrpení a zlo?

2. ZÁKONY KARMY (37 minut)

 • Svobodná volba
 • Akce a reakce neboli příčina a důsledek
 • Přitažlivost stejnorodého
 • Tvoření, zrcadlení tvorby a zodpovědnost za vlastní tvorbu
 • Rezonance
 • Absolutní spravedlnost
 • Zákon vývoje

3. VYUŽITÍ ZNALOSTÍ O KARMĚ (42 minut)

 • Pravděpodobný účel a skryté příčiny utrpení
 • Jak můžeme změnit svoji karmu
 • Jak ovlivňujeme nebo měníme karmu svých dětí
 • Jak nevytvářet nové karmické zátěže v reálném životě

Výklad snů, vědomé snění a tvorba reality

Úvod k poslechu - 6 minut (zdarma) 

1. VŠEOBECNĚ O SNECH (32 minut)

 • Jak byly chápány sny v minulosti
 • Druhy snů podle toho, co nám sdělují
 • Využití snů v sofioterapii
 • Jak se připravit na sny
 • Snové symboly a pochopení jejich poselství

2. VÝKLAD SNŮ (38 minut)

 • Využití archetypů při výkladu snů
 • Druhy snů podle úrovní, ze kterých k nám přicházejí
 • Postup při výkladu vlastního snu

3. VĚDOMÉ SNĚNÍ A TVORBA REALITY (69 minut)

 • Vědomé - lucidní snění
 • Návrat do snu a pokračování v ději
 • Mimotělní zkušenosti
 • Telepatie, jasnovidnost ve snech a sdílení snů
 • Metapsychické schopnosti
 • Souvislost vědomého snění a tvoření reality
 • Rozšířený stav vědomí a jeho využití 
 • Harmonizační a kvantová vlna

Základy sofioterapie

Úvod k poslechu - 11 minut (zdarma)

1. VLIVY, KTERÉ PŮSOBÍ NA NAŠE ZDRAVÍ (69 minut)

 • Jaký význam mají nemoci, bolesti a konfliktní situace pro náš vývoj
 • Úroveň vědomí a podvědomí, myšlenky a programy ovlivňující zdravotní stav
 • Metody hledání příčin, komunikace s podvědomou úrovní
 • Příprava na testování a posílení spolupráce hemisfér
 • Vlivy, které spouštějí zdravotní a jiné problémy
 • Co je to pozitivní a negativní kletba

2. POSTUPY A METODY (57 minut)

 • Využití barometru chování jako seznamu slov pro určení příčiny
 • Metoda otázek a odpovědí
 • Základní postup testování
 • Procentuální vyjádření testovaných kroků
 • Vyhodnocení zjištěných informací
 • Pět fází ve vývoji vztahů

3. ŘEČ TĚLA (32 minut)

 • Využití barometru chování jako "mapy těla"
 • Příběhy testování, rady a návody
 • Popisy impulzů na jednotlivých částech těla
 • Chybné způsoby chování vytvářející závislost na nemoci

Přílohy ke stažení:
Symbolika nemocí (19 stran)
Nejčastější příčiny ženských nemocí a jiných potíží (5 stran)
Barometr chování a nákres rozložení pocitů na těle (2 strany + ukázka 2 strany)
Barometrické popisy ostatních částí těla (5 stran)
15 způsobů nesprávného chování vytvářející závislost na nemoci či bolesti (2 strany)
Připomenutí jednotlivých kroků při postupu testování (1 strana)
Bachova květová terapie, Názvy kapitol z knihy "Dohoda s nemocí" (5 stran)
Moravské květy, Základní postup testování (3 strany)

Nemoci dětí, jejich příčiny a řešení

Úvod k poslechu - 12 minut (zdarma)

1. ZRCADLENÍ A CITLIVOST DĚTÍ (58 minut)

 • Úrovně vědomí rodičů a dětí
 • Příčiny nemocí a úrazů dětí
 • Vrozené a nevyléčitelné nemoci

2. OTÁZKY RODIČŮ NA TÉMA NEMOCÍ, PORUCH A ÚRAZŮ DĚTÍ (70 minut)

 • Typické dětské nemoci
 • Virové nákazy
 • Poruchy, vliv naprogramování na prevenci 

3. POSTUP A PRAKTICKÉ UKÁZKY (60 minut)

 • Návody pro hledání a řešení příčin
 • Pomůcky, předlohy, vzory testování
 • Příběhy uzdravení dětí

Přílohy ke stažení: 
Úrovně vědomí
Neuspokojené potřeby dětí
Chybné chování rodičů, nesprávné postoje a vlastnosti
Doporučená doplňující cvičení