Semináře

Proč doporučujeme svým klientům účast na seminářích?
Osvojí si metodu testování, naučí se sami si přijít na příčinu svých zdravotních potíží a obtížných životních situací a hlavně je řešit. Nacházejí souvislosti a rovnovážný stav mysli. Stávají se vědomými tvůrci svého života. 

V současné době konání presenčních seminářů 1. - 7. pozastavuji a natáčím jejich obsah na podcasty. Zatím jsou k dispozici témata 1., 4. a 7. semináře na podstránce PODCASTY.

Pro zájemce o sofioterapii vypisuji odpolední praktické semináře, kde si osvojujeme metody, procvičujeme postupy a řešíme individuální příběhy.

Obsah jednotlivých seminářů najdete níže.

Aktuální semináře

Přihlašování na semináře proveďte na formuláři "Online rezervace" (viz. níže)  Upozorňuji, aby jste se v případě zájmu o více seminářů přihlašovali na každý jednotlivý seminář zvlášť.
Pamatujte si prosím na které jste se přihlásili, protože tento systém nezasílá potvrzovací e-mail. Uzávěrka přihlášených zájemců a náhradníků vždy 7 dnů před konáním akce, oznamuji společným e-mailem, den před konáním zde v aktualitách potvrzuji konání. VYPSÁNY NOVÉ TERMÍNY:


sobota 13. dubna 2024
od 13:00 - 19:00 v Horní Lhotě
PRAKTICKÝ odpolední PRESENČNÍ SEMINÁŘ
Odpovědi na dotazy, hledání příčin individuálních potíží účastníků a návrhy na jejich řešení. 
Zdokonalení praktických dovedností při hledání příčin nemocí dětí a nalezení prvopočátku zdravotních potíží dospělých v návaznosti na prožitky z dětství nebo z minulosti. 
omezený počet účastníků - maximálně 8
(nejlépe 4 pokročilí, kteří mají zkušenosti s metodou sofioterapie a 4 noví zájemci) 
Připravte si dotazy a při přihlašování uveďte záměr vaši účasti v poznámce nebo ve zprávě e-mailem.
Uzávěrku přihlášených účastníků a potvrzení akce oznámím společným e-mailem týden před konáním akce.
Cena: 1300,- Kč (52 €), Plaťte až po semináři, nikoli předem. 
Do 27. 3. přihlášeno: 4 pokročilí a 11 ostatních zájemců (z toho 7 náhradníků)


 

 

Online rezervace

Průběh seminářů

Pokud nebude uvedeno jinak, seminář povede Marie Heralecká v Horní Lhotě 167

Časový rozpis seminářů (pokud nebude jinak určeno):
Celodenní presenční naučný seminář:
prezentace: od 9:45
seminář: 10:00 - 18:00 (8 hodin)

Pokud má absolvent daného semináře zájem předběžně si nastudovat materiály na další pokračující seminář, může zakoupit jen písemné materiály, které v případě účasti na tomto semináři již neplatí.

Praktický odpolední presenční seminář:
prezentace: od 12:45
seminář: 13:00 - 19:00 (6 hodin)
Obsahem je zdokonalování se v metodách sofioterapie, osvojování nových postupů, prohloubení dovedností při hledání příčin a odstraňování negativních záznamů.

Testovací odpoledne (pokud nebude jinak určeno):
Přihlásit se mohou absolventi kteréhokoliv semináře k pomoci při testování jejich problémů ve skupince (4 - 6účastníků) kde pro každého je jedna hodina, testujeme společně, aby se jeden od druhého učil.
průběh: 13:00 - 19:00 (6 hodin)

Orientační ceník

Jedna osobní konzultace (telefonicky, skype) - asi 40 minut

Konzultace poskytuji jen stálým klientům a absolventům seminářů, nejlépe formou odpovědí na předem připravené otázky.
Informativní telefonáty nových zájemců ohledně seminářů, možností a metod sofioterapie v rozsahu do 15 minut jsou ZDARMA.


500 Kč (20€)

Cena jednodenního semináře

na 1. semináři je možnost zakoupit složku s texty za 100,- Kč (4€)

Cena jednodenního semináře - online   1 500 Kč (60€)                                                       

1 700 Kč (68€)

Cena praktického jednodenního semináře

Cena praktického jednodenního semináře - online  1 300,-Kč (52€)


1 600 Kč (64€)

Cena praktického nebo testovacího odpoledne

Cena praktického nebo testovacího odpoledne - online  1100,-Kč (44€)                                                            


1300 Kč (52€)

V ceně jsou zahrnuty všechny písemné podklady a drobná občerstvení v průběhu semináře.

Platby je možné provést převodem na účet nebo hotově, vždy po ukončení semináře.

Obsah seminářů

1. ZÁKLADY SOFIOTERAPIE 
- obsah je uveden na podstránce PODCASTY


2. Nemoci dětí, jejich příčiny a řešení
- proč jsou děti nemocné
- co nám dítě zrcadlí, co je to rezonanční přenos
- nejčastější otázky týkající se řešení příčin nemocí, úrazů a poruch 
- jak pomoci dětem k uzdravení a jak nemocem předcházet 
- symptomy nemocí - obecné příčiny (drobná onemocnění, úrazy, bolesti, virové a infekční nemoci, dětské nemoci, poruchy chování, učení, paměti, spánku, vývojové vady, chronická a těžká onemocnění)
- zjištění příčin nemocí dospělých jedinců pocházejících z jejich dětství
- obecné předpoklady zvolení vhodné metody pro jednotlivce
- přílohy: úrovně vědomí, neuspokojené potřeby dětí

3. Osvobození od chybných programů
- druhy příčin a vlivů způsobujících problémové životní situace a nemoci
- rozpoznání a osvobození se od starých a nepotřebných programů
- vědomé a nevědomé změny systémů přesvědčení v mysli
- jak svým programováním ovlivňujeme partnerství
- karmický význam procesu osvobození se od chybných programů
- možnosti kontroly v jednotlivých úrovních
- praktický nácvik metod a určení stupně připoutanosti 
- individuální změny programů - vlastní pozitivní naprogramování

4. POZNEJTE ZÁKONY KARMY
- obsah je uveden na podstránce PODCASTY 

5. Ukončení nahromaděných destruktivních vlivů:
- myšlenkové a pocitové formace a jejich působení na tělo
- vliv energetických potenciálů na zdraví, odstranění jejich působení a ukončení dalšího tvoření
- jak se naučit nepřijímat negativní energii z okolí
- odvádění zbloudilých nebo přivtělených duchovních bytostí
- metody, postup, prevence
- význam této metody pro určení příčiny a dokonalé uzdravení
- pozitivní vliv znalostí o odvádění a pomoci zbloudilým duším pro život každého jednotlivce

6. Automatická kresba I/II
I. část (celodenní seminář):
- automatická neboli psycho-grafická kresba jako diagnostická metoda
- kresba - účinný harmonizující a léčebný prostředek
- možnosti využití automatické kresby
- spojení kresby, vizualizace a jiných léčebných metod
- prohloubení spolupráce levé a pravé hemisféry
- význam a využití barev při harmonizaci čaker a znázornění aurogramu
- využití léčebných symbolů
II. část (celodenní seminář): 
 - dokonalé odstranění zbytkových starých programů vizualizací a kresbou
- v návaznosti na 4.seminář - kresba tzv. karmického těla a karmické nádoby
- zjištění míry plnění vlastních životních úkolů
- vysvětlení kresebných znaků objevujících se v automatické kresbě jednotlivců

7. VÝKLAD SNŮ, VĚDOMÉ SNĚNÍ A TVORBA REALITY
- obsah je uveden na podstránce PODCASTY

Praktický seminář
- tento seminář je určen pro pokročilé seminaristy, kteří řeší své individuální příběhy nebo pokračují v osvojování a prohlubování metod a postupů
 - omezený počet účastníků z důvodu individuálního přístupu a dostatečného času pro jednotlivce

Základy fytoterapie 
- použití jednotlivých bylin
- vytváření bylinných směsí 
- použití bylinných esencí - Moravských květů, srovnání s Bachovými esencemi.
- bioinformace rostlin
- základy gemmoterapie
- léčení stravou, druhy diet, oddělená strava.

Partnerství - jak spolu žít a nezabít se, nebo se rozejít?
- změnit to, co je možné změnit a přijmout to, co změnit nejde, a jak rozpoznat jedno od druhého?

Pro občasné zasílání informací o seminářích a jiných aktualitách zadejte svůj email