Jak poznáme dobrého terapeuta?Proč někteří léčitelé umí pomoci jiným a sami sobě nepomohou? 

Stále častěji mne lidé oslovují s dotazem, jak mají rozpoznat, který terapeut je právě ten, který jim může správně pomoci? Vždyť v současné době je tolik směrů, tolik věštců, léčitelů, poradců, ať už si říkají jakkoli, ale jejich stanoviska , názory a návrhy k léčení jsou někdy doslova protichůdné. Jak najít tu správnou cestu, co zvolit jako první? Zdravé stravování, čisté životní prostředí, očistu těla, odstranění negativních záznamů z prostoru, změnu v myšlení, odpuštění všem a všemu.....

Kdybych měla odpovědět jedním slovem, zvolila bych UVĚDOMĚNÍ. A to si myslím, že je základním měřítkem při výběru léčitele. Terapeuti dávají různé rady a odpovídají nám na naše otázky, ale vždy by měly být podány tak, aby jim klient rozuměl. Aby z odpovědí bylo zřejmé, že předává své vlastní porozumění, zkušenosti, uvědomění si souvislostí, nikoli teorii a naučené návody. Informace, které klient dostává by měly být "poskladatelné jako mozaika" obrazu situace, která je příčinou nemoci či poruchy, která je řešena.

Další velmi zásadní fakt k rozpoznání správného přístupu terapeuta k řešení problémové situace si můžete prověřit sami. A to tak, že vyslovíte domněnku, zda váš problém může být ovlivněn tím, že na vás je vysílána záporná energie (myšlenky, pomluvy, kletby) jinou osobou nebo čímkoli z okolí. Pokud bude daný terapeut posuzovat záporné působení okolí směrem k vám a souhlasit s touto domněnkou, jste úplně mimo správnou cestu světla a pravdy. Pokud takovou domněnku skutečně máte, lze to vyřešit jen nalezením VAŠEHO správného postoje k tzv. záporným událostem, lidem a kletbám z okolí. Dobrý terapeut učí, jak nepřijímat zápornou energii z okolí a chránit tak sebe i své děti. I kdyby proti vám stál sám největší "černý mág", zloduch, zákeřná tchyně či kdokoli, kdo vám přeje jen to nejhorší, nedotkne se to vás ani vašich dětí, pokud nevytvoříte této energii cestu svým strachem, kritikou, lítostí, či jakýmkoli jiným chybným pocitem či postojem. Tedy dobrý terapeut řeší vaše vlastní naladění směrem k okolí, nikoli odstraňování a posuzování vnějších "překážek" spokojenosti a zdraví.

Navazuje na to i postoj terapeuta k okolním tzv.negativům. Vše v našem životě, každé zlo, utrpení a těžká životní situace má skrytý pozitivní účel pro vývoj toho, komu se to právě děje nebo má širší působení na lidskou společnost. Úkolem dobrého terapeuta je nalézt ve všem to DOBRÉ A POZITIVNÍ, co nás obohacuje, řeší karmu jednotlivců i společnosti. Předpokladem je ovšem dobrá znalost zákonů vesmíru, sečtělost nejen v oblasti duchovní, ale hlavně správná logická analýza.
Ve stadiu, kdy dobrý terapeut chápe, že vše je forma projevu lásky, je schopen také úspěšně odpoutat přivtělené duchovní bytosti nebo je osvobodit z prostorů v němž uvízli v okamžiku smrti.

Zkušenost z praxe:
Dnes bych již nedopočítala množství těch, kterým jsem oznámila, že součástí příčiny jejich problému je přivtělení duše k jejich tělu a oni okamžitě oponovali tím, že jim již byly odpoutány temné duše z jejich aury nebo to dokonce vyjádřili slovy "vymítány negativní bytosti" apod. Když jsem jim ale řekla důvod přivtělení - např. touhu pomáhat či radit a časové určení připoutanosti, pak mi klient se slzami v očích sdělil, že toto datum je shodné s úmrtím matky nebo v jiném případě s úmrtím manžela či bratra. Předešlým terapeutům chyběla bezpodmínečná láska ke všem bytostem a pochopení, že i k těmto duším máme přistupovat s láskou, zvláště pak tyto citově připoutané duše se rozhodně jako "temné nebo negativní" necítily, proto těmito metodami nemohly být odvedeny. Teprve po uvědomění si účelu celé situace a důsledků přivtělování mohlo dojít k uskutečnění pomoci těmto zbloudilým duším a následnému uzdravení klientů.Ti pak často poukazovali na tisícové finanční částky, které zaplatili za toto "vymítání zlých duchů",a navíc jim to nepomohlo od problémů, kvůli nimž vyhledali terapeuta.

Když hovoříme o platbách za služby terapeutům, nedá mi upozornit i na reklamní nadhodnocování vynikajících a zázračných preparátů, jejichž tržní cena hovoří sama za sebe - toto přece musí pomoci už jen kvůli tomu, kolik to stojí. Opak je pravdou. Je to ve většině případů jen dokonalá obchodní politika spojená s uměním "vymývání mozků", protože každý, kdo rozumně uvažuje a využije i své intuice, pozná sám, co je pro něj nejlepší. Nejúčinnější bývají ty léčebné produkty, jež zhotovíme z bylinek, které rostou kolem našich obydlí, šlapeme po nich a považujeme je často za plevel. 

Stejně tak propagování jedné metody terapeuta, která je jedinečná, univerzální, absolutní, vždy každému pomohla a neakceptování jiných způsobů léčení, napovídá, že asi nejsme na správném místě.

Také zevnějšek terapeuta je odrazem vnitřní rovnováhy a harmonie. Přílišná nadváha nebo naopak nepřiměřená hubenost, nepřirozený způsob zdvořilostního jednání, nevkusné oblečení nebo image rušící klid a soustředěnost jsou upozorněním na nerovnováhu.

A jedno z nejdůležitějších kritérií při hodnocení a výběru dobrého terapeuta je skutečnost, zda terapeut prohlašuje, že ON je tím, kdo vás vyléčí a ručí za to, že se MU to podaří, nebo zda vám dá na vědomí, že vás navede na cestu, která vám pomůže skrze uvědomění si příčin nemocí a přijetí vlastní zodpovědnosti za své zdraví nalézt rovnovážný stav a tím uzdravit či vylepšit zdravotní problémy ve fyzickém těle. Volba je na vás.

Odpověď na druhou otázku začínám radou, pro ty, kteří chtějí druhým RADIT nebo POMÁHAT:

Každý člověk slyší jen to,co chce slyšet na co je připraven přijmout, pochopit a vyhodnotit to.
To, čemu nerozumí a není tedy schopen to v dané chvíli řešit,odmítá, nepřijímá, nechce slyšet.
Nezralý a nevědomý člověk dokáže i nejlepší a nejdokonalejší radu obrátit proti tomu, kdo mu chce poradit, proti terapeutovi, který s nadšením a láskou vysvětluje a předává svůj názor, ale použije přitom chybný postup - vnucování pravdy, i když ji daný posluchač nerozumí.
Potom konání terapeuta lze nazvat "PÁCHÁNÍ DOBRA". A pokud zavčas není odstraněna nespokojenost z nepochopení, neuznání, ponížení či pocitů křivdy nastává vnitřní konflikt (u terapeuta) - důsledek nenaslouchání vnitřnímu vedení - tedy negativní frekvence. Tímto otvírá terapeut v sobě cestu k PŘIJÍMÁNÍ NEGATIVNÍCH ENERGIÍ, a to nejen od těch, kterým chtěl pomoci silou, ale i dalším stejnorodým myšlenkovým formacím, které se rády "přitulí" a v konečném důsledku to snažícího se terapeuta natolik oslabí že dochází ke zmenšení jeho schopností, zastření intuitivního vnímání a trvá to někdy velmi dlouho, než se jeho schopnosti opět obnoví a dosáhnou původního stupně vyspělosti.

Jak se tomuto ubránit? S pokorou přijímat a akceptovat, nebrat si nic osobně, nevytvářet domněnky a idealizace, pochopit správně i další moudra Toltéků: "nehřešit slovem" a "dělat vše nejlépe, jak umíme". Hřešit slovem neznamená vždy mluvit hrubě, pomlouvačně a záporně, ale třeba velmi pravdivě a s láskou vnucovat něco, na co posluchač není připraven, což má stejný účinek jako házet hrách na stěnu. Podobné je to i s dohodou dělej vše nejlépe, jak umíš, a to v tom smyslu, že někdy je lépe nedělat vůbec nic. Pokud ovšem uděláte chybu a na tyto zásady si vzpomenete až sklízíte odpor, odmítání a opovržení po láskyplné snaze pomáhat a činit dobro, nedovolte hněvu, aby se vás zmocnil a netvořte pocity zklamání. Nezapomeňte bezpodmínečně přijmout v té chvíli také sebe s pokorou, úctou a láskou. Třeba vaše nepochopené, či nevyžádané rady najdou živnou půdu později nebo je využije někdo jiný. Pak vás nic neoslabí ani neohrozí vaše schopnosti a nestane se to, na co se lidé tak často ptají:

PROČ JSOU NĚKTEŘÍ LÉČITELÉ SAMI NEMOCNÍ, JINÝM POMÁHAJÍ A SOBĚ NEDOVEDOU POMOCI?
Odpovědí je skutečnost, že i oni jsou lidmi, kteří se stále učí ze svých chyb, nemocí, nesprávného způsobu myšlení a velmi často právě díky chybně nastavenému programu "chtít pomáhat za každou cenu". Ale nemusíte se bát, pokud budete mít JEN touhu pomáhat. Pak i kdyby jste to přehnali sebevíce, rakovinu ani jinou nemoc nedostanete. Stačí však přidat pár kritik těch, kteří vás nechápou, nepodpoří, jsou bezohlední, nebo jen lítost nad současným systémem ve společnosti, nespokojenost, pocit bezmoci z nespravedlnosti a už jste mimo svou správnou cestu. Duše ihned použije svůj osvědčený nástroj pro upozornění skrze naše tělo (nebo tělo našich dětí) a tím je nemoc, která nás vede k poznání. A je jedno, jestli jste zedník, umělec, politik, lékař, vědec nebo léčitel. Podle zákonů vesmíru každé utrpení má skrytý účel, vše má někde příčinu, žádná náhoda neexistuje a tedy vše je správně, pokud to použijeme jako lekci pro náš vývoj a posun. Jen na to v reálném životě nezapomínejme, platí to pro nás všechny stejně.