Jak poznáme, zda jsme určili správnou duchovní příčinu nemoci a jestli je odstraněna úplně? 

Na otázku "Má každý rodič schopnost zjistit a pochopit příčiny nemocí, úrazů a poruch dětí" jsem odpověděla: "Ano, opravdu každý rodič dokáže pozitivně ovlivnit zdraví svých dětí", ovšem za předpokladu, že má odvahu si to dovolit, chuť učit se, rozvíjet své schopnosti, rozšířit stav vlastní mysli a přijmout a akceptovat zjištěná fakta.
Na tuto odpověď okamžitě reagovali duchovně pokročilí rodiče novými otázkami:

Jak můžeme zjistit, zda jsme určili správnou duchovní příčinu a jestli je úplně odstraněna pochopením a transformací nebo je to jen částečné?
V praktickém životě to poznáme tak, že uzdravení nebo zhojení se urychlí, nemoc mizí a znovu se nevrací. Pokud chceme při řešení příčin okamžitou zpětnou kontrolu, je nutné použít metodu testování nebo naladit se na vlastní podvědomí (vyšší JÁ) a zjistit, zda jsou vynulovány záporné záznamy na všech úrovních našeho vnímání na 0% NEN (negativní energie) a 100% PEN (pozitivní energie). Tedy že jsou vytvořeny nové racionální programy (= mentální úroveň), vnímány pozitivní pocity (= emocionální úroveň), stabilizovány postoje a názory (= esenciální úroveň) a změněna destruktivní buněčná paměť (= fyzická úroveň). Pokud zůstává pochybnost, nejistota nebo strach, pak může nemoc přetrvávat nebo se vracet, neboť tyto pocity samy o sobě jsou negativní.

Pokud vyhodnotíme např. dlouhotrvající kašel a máme pocit, že jsme vyřešili vše, ale on trvá dále, může se "nabalit" i jiná příčina?
Důvodů, proč nemoc může dále pokračovat je více. Pokud jsme odstranili negace ze všech úrovní a nahradili ji pozitivní energií (případně i vytestovali procentuální vyjádření 0% NEN a 100% PEN), pak to znamená, že se projevila další - jiná příčina, tedy slovy dotazujícího se rodiče "nabalila" se jiná příčina k té původní.

Tou bývá velmi často pocit viny rodičů, když zjistí, že v důsledku jejich chování je dítě nemocné. I tento pocit je nutné transformovat, uvědomit si, že objevení příčiny - tedy právě tohoto chybného chování rodičů - je přínosem nejen pro rodiče samé, ale zároveň i pro dítě, které tyto chyby jistojistě dělalo v minulém životě také, a právě proto na ně citlivě reaguje. Pochopení rodičů automaticky přechází i do informačního pole dítěte, navíc jejich stabilizaci můžeme ještě posílit mentálním předáním dítěti do podvědomí a osvobozením od karmické zátěže nedokonalého pochopení této dané problematiky z minulých životů. To je zároveň odpověď na otázku: Zda můžeme změnit karmu svých dětí.

Další "nabalující se" příčinou je často hněv některého rodiče ke druhému partnerovi, kterého obviňuje z vytvoření příčiny nemoci, nepřijetí své vlastní spoluúčasti, která je součástí potenciálu způsobujícího nemoc nebo neochota přijmout odpovědnost za své chybné jednání a za zdraví svého dítěte, případně svalování viny na okolnosti.

Velmi často při hledání příčiny jedné nemoci otevíráme i jiné problematické vzpomínky, které jsou dosud nevyřešené, a ač s příčinou současné nemoci nesouvisí, dítě tuto frekvenci podvědomě zaregistruje, a pokud toto rezonuje s nějakou jeho vlastní nevyřešenou zápornou vzpomínkou, je tu nová příčina a dítě se mezitím nestačí uzdravit, a už čeká na "uzdravení" další jeho (a zároveň i naše) zátěž. Velmi přesně se nám tento jev zobrazí při testování automatickou kresbou. Po symbolickém tvaru o ukončení a uzavření daného případu hledání, nalezení a vyřešení příčiny původní nemoci, kresba znázorní nový nevyřešený problém, který má také svůj charakteristický tvar. V tomto případě většinou sděluji testovaným klientům, že "ve frontě vám stojí další zájemce o vyřešení" a někdy je to dost dlouhá řada, než dojdeme ke konci "fronty".

Existují však také případy, kdy se rodiče snaží řešit všechny tyto vyjmenované varianty příčin původního onemocnění a kašel ( symbolika = upozornění na neustálé hromadění negací) stále pokračuje dále nebo dokonce se stav výrazně zhoršuje, přidává se rýma (= pláč duše), někdy zánět průdušek (= dlouhodobější hromadění), případně zápal plic (= nepřiměřené a úporné hromadění) nebo se objeví záněty středního ucha (zánět = hněv, ucho = nevyslyšené poselství sdělované dítětem), záněty očí (= nesprávné vidění) nebo dutin (= jednání podle očekávání okolí). Důvodem takových vleklých onemocnění je neodstraněný chybný program v podvědomí. Objevit ho lze testováním a nalezením zbytkového negativního potenciálu v jednotlivých úrovních, především ve fyzické - v buněčné paměti. Tento i při největší snaze rodičů změnit své myšlení, naladění a chování nelze eliminovat. Podle velikosti a intenzity tohoto programu se projeví i intenzita onemocnění. Někdy však nestačí jen hledat v našem jednání chybný program a snažit se jej změnit. Mohlo totiž dlouhodobým působením nižších frekvencí nežádoucího programu dojít k porušení rovnováhy v těle a ke snížení obranného mechanismu. Takto oslabeného jedince pak obsadí jedna nebo více přivtělených bytostí, které vysilují tělo, narušují psychiku a v konečném důsledku mohou způsobit i těžší onemocnění.

Jaké jsou nejčastější chybné programy?
Jak rozpoznat přítomnost přivtělené duchovní bytosti, jak ji odvést a uzdravit dítě nebo sebe v takové situaci? - o těchto otázkách pohovoříme v dalším pokračování seriálu "Otázky a odpovědi"