Mohou být byliny stejně účinné jako léky, nebo je to jen podpůrný doplněk léčby? 

V současné době se stále zvětšuje zájem o přírodní formy léčení, a právě fytoterapie - použití bylin je jedna z nejzákladnějších metod.  

Samotní lékaři často doporučují přírodní léčbu. Ideální stav by byl, kdyby přírodní prevence a léčba byla vedena lékařem. Skutečnost je však zatím zcela odlišná. Pokud se ale ohlédneme do minulosti, tak nezměnitelnou pravdou je, že původní medicína přejímala zkušenosti z přírodních způsobů uzdravování, a teprve postupem času, pod vlivem rozvoje vědy a techniky se začala "modernizovat", což se dá v principu nazvat odcizováním od přírodních postupů a zákonitostí.  

Pokud se tedy rozhodneme pro léčbu bylinami, je nutné vrátit do rovnováhy způsob našeho myšlení a přijímání informací. V praxi to znamená - nespoléhat jen na poznatky a zkušenosti, které nám nabízí věda a autority klasické medicíny, ale začít znovu vnímat pocity a impulzy vlastního těla, rozvíjet svoji intuici, naslouchat jí a věřit sobě a své vlastní moudrosti. Naše intuice nám napoví stejně, jako celá staletí napovídala všem, kteří citlivě pozorovali přírodu a vnímali, jak která rostlina nebo květ působí na jejich zdraví a psychiku. Již při pohledu na krásu bylin, její barvu a vůni, případně chuti, kterou nám nabízí, ať už v čaji, či v salátu nebo jakékoli jiné formě, můžeme vytušit, čím nám může být užitečná. Lidé takto od pradávna pojmenovávali rostliny právě podle toho, co z nich cítili. Ve všech jazycích pak nacházíme zajímavé souvislosti mezi názvem byliny a jejím účinkem, který odpovídá nejen působení obsažených účinných látek v rostlině, ale hlavně informaci, kterou každá rostlina vyzařuje a předává tomu, kdo je jí otevřen. Samozřejmě se jedná jen o některé původní názvy bylin, nikoliv všechny.

Například v českém jazyce:
Jednou z nejsilnějších antidepresivních bylin je DOBROMYSL. Léčí deprese, psychické poruchy, cukrovku, slinivku a jiné nemoci způsobené stresem a nedostatkem radosti v životě - tedy nedostatkem "dobré mysli", kterou pro své zdraví tolik potřebujeme. Pomáhá nejen látkami obsaženými v rostlině, ale hlavně působí pozitivně svou informací, vůní a růžově fialovou barvou květů nám doplňuje chybějící frekvence bezpodmínečné lásky, kterou tato barva zprostředkovává našemu podvědomí.  

SMETÁNKA LÉKAŘSKÁ neboli pampeliška výrazně čistí tělo, a to především pokud to přeháníme s přejídáním a právě smetanou obohacujeme chuť mnoha jídel, i když víme, že tato těžká jídla v trávicím traktu nadměrně kvasí a zanášejí organizmus. Informace byliny působí jako pomocník lidem, kteří se nejen přejídají, ale můžeme je nazvat"smetánkou" ve společnosti. Tato bylina pomáhá uvidět a překonat nadměrné uspokojování vlastních potřeb a otevřít se nezištné lásce k jiným.

PETRKLÍČ neboli Prvosenka jarní léčebně působí na nervovou podrážděnost, nespavost, psychogenně podmíněné bolesti hlavy, třes a další nemoci způsobené hlavně jednostranným přetěžováním mozku. Petrklíč vysílá informaci, že je "klíčem", který otevírá bránu mezi předním a zadním mozkem. Je "klíčem" k otevření duchovního chápání života a vnímání vnitřního míru, který následně odstraní i všechny jmenované nemoci, jejichž příčinou je, obrazně řečeno, právě ten "chybějící klíč" k dosažení harmonie. Žlutá barva květů posiluje duchovní vnímání.  

SVÍZEL siřišťový se používá k léčení hlavně v oblasti vylučovacích orgánů, jde o onemocnění způsobená nevyloučením pocitů zoufalství ze "svízelné"situace, která způsobuje člověku dlouhodobé trápení. Svízel dokáže svou frekvencí uvolnit tlak této situace a dát prostor pro vyřešení stavu, jež zoufalství vyvolalo. Květy svízele voní krásně po medu - což vyvolává pocit sladkosti a radosti a má žlutou barvu, která také posiluje duchovní chápání situace.Tvůrci slovenského názvu LIPKAVEC pravý možná cítili, že jim bylina pomůže, aby se na ně přestala "lepit smůla"a dokáží vystoupit ze svých trápení.

HLOCH obecný (slovensky Hloh obyčajný) upravuje vysoký krevní tlak a pozitivně působí na srdeční činnost a pomůže při léčbě hlavně těm, kteří si tyto problémy způsobili tím, že ač mají uši, jsou "hluší", nenaslouchají svému hlasu srdce - neslyší vnitřní přání sebe sama a vše vykonávají tlakem. Hloh vibračně pomáhá zbavit se této duchovní "hluchoty".

HLUCHAVKA (bílá i žlutá) také napovídá souvislost s "hluchotou", jedná se ale o odlišný druh chybného jednání, a to ve vztazích, které se pak v konečném důsledku projeví zánětem v těle, které Hluchavka úspěšně léčí. Podle druhu nepochopených vztahů se objevují záněty buď na pohlavních orgánech (partnerství) nebo v trávicím traktu ("nestrávené" vztahy z okolí). Hluchavka bílá pak dodává čistotu ve vyhodnocování vztahů a žlutá duchovní poznání skrytého účelu.

Název byliny SVĚTLÍK lékařský napovídá nejen co léčí, ale také jakou informací působí. Vyléčí oční záněty těm, kteří místo slunečního světla vstřebávají celé dny záření před obrazovkami počítačů nebo i těm, jejichž onemocnění očí jsou důsledkem rozporu s okolím, na které se tak zvaně nemohou "dívat". Tato bylinka dodává "světlo do duše". Ve starých herbářích můžeme najít návody na čajové směsi se světlíkem, které kdysi bylináři nazvali "Pohlazení pro duši".Je to jeden z mých nejoblíbenějších čajů.Ještě jednu zajímavost nám světlík nabízí, a to, že jeho mini - kvítky se na noc nezavírají, jemně voní a jsou viditelné i za šera. Dojímavě působí svojí krásou jako zářící světelné hvězdičky v trávě.I ve slovenském jazyce je tato bylinka zajímavě pojmenovaná - OČIANKA rostkovová.

Stejně výstižný je slovenský název MATERÍNA DÚŠKA, česky MATEŘÍDOUŠKA, který symbolizuje laskavý "matčin šepot do ouška" dítěte. Je zároveň jednou z nejlepších léčivých bylinek při zánětlivých onemocněních dětí, které vznikají jako důsledek právě nedostatku mateřské pozornosti a péče nebo při ztrátě přítomnosti maminky.Růžově fialová barva květů a příjemná osvěžující vůně, podobně jako i u Dobromysli, dodává našemu podvědomí chybějící pocity lásky a pozitivního naladění.

SKOROCEL kopiovitá svým slovenským názvem slibuje, že vyléčí "skoro celého člověka",má mnoho léčivých účinků a také dobře hojí a "zacelí rány". V českém jazyce si název JITROCEL kopinatý můžeme vyložit, jako nové "jitro v celistvosti", které nám tato univerzální bylinka nabízí svým širokým spektrem účinků.

Všechny byliny skrývají v sobě svá tajemství, můžeme je přijímat, pokud si to dovolíme, budeme si to upřimně přát a otevřeme se jim. Pak nám bylinka předá svou pozitivní informaci. Uzdravující síla této informace je tak velká, jak velkou si ji umíme představit a nezpochybnit ji. Posiluje ji naše síla myšlenky - tedy víra a vděčnost. Tím dotváříme a posilujeme léčebný program každé byliny. Proto nelze srovnávat léčebný účinek bylin s účinností chemických léků. Ty většinou jen potlačují příznaky nemocí. Pokud během procesu léčení, ať už jakýmikoli prostředky, přijmeme uvědomění, transformujeme negativní záznamy vzpomínek a odstraníme chybné programy, nemoc mizí. Pokud léčíme jen "nemoc těla" a nechápeme její poslání, její symboliku neboli duchovní příčinu nemoci, často se nemoc vrací nebo se objeví na jiném místě těla. Byliny a jejich esence frekvenčním přenosem působí na informační pole a tím pomáhají změnám v mysli a psychice. A v tomto směru je úspěšnější bylinná léčba. Její účinek je trvalejší, i když je pomalejší než razantní chemické působení léků.

Léčebné působení bylin výhradně jen informací přenesenou do vody nám poskytují bylinné "Bachovy esence" původem z Anglie nebo pro náši lokalitu vhodnější "Moravské Květy", které sestavil Petr Soldán z Prostějova. Větší intenzity působení těchto esencí dosahujeme mentálním (rozumovým) uvědoměním si informace, kterou chceme při své změně uskutečnit. Duchovně pokročilým lidem stačí místo kapání bylinných esencí vybrat jen danou bylinu a vědomě přijmout její informaci formou pozitivních afirmací a zcela se jim odevzdat. Léčebné výsledky bývají překvapivě rychlé a úspěšné.

A jsme u dalších - velmi podobných metod použití bylin, které byly lidem známy již od nepaměti. Jde o "vykuřování " bylinami spojené se zaříkáváním či modlením - prostě s předáním informace pro zapojení ozdravného procesu. Úspěšnost metody byla jistě závislá na schopnostech a zkušenostech šamana. Léčivého účinku bylo dosahováno za předpokladu úplné důvěry v tento proces a nezpochybňováním výsledku, což v současné době téměř všichni svým logickým uvažováním popírají.  

V sofioterapii tuto metodu nahrazujeme tím, že nalézáme a vysvětlujeme příčiny a důsledky nemocí a dáváme tím podnět k uvědomění si souvislostí. Jedná se tedy o způsob léčení získáním rovnovážného stavu skrze přijetí moudrosti. Doplnění léčby bylinami, ať už čaji, tinkturami a jinými přípravky, je přirozené a nenásilné ozdravné působení na organizmus, kde se uzdravení dosahuje bez škodlivých vedlejších účinků s minimálním zasahováním do svobody těla i duše, tedy do jejich přirozené funkce. Cílem je probudit, naladit a posílit organizmus tak, aby sám dosáhl uzdravení.