Sofioterapie hledá pravou podstatu vzniku nemocí (bezlepková dieta) 

Monička je blonďatá 3-letá holčička, které lékaři diagnostikovali z pohledů lékařské vědy nevyléčitelnou celiakii, která člověka omezuje bezlepkovou dietou s výhledem na celý život. Kromě celiakie má alergii na 8 potravin. Je jí poskytována mimořádná péče ve stravování i láskyplném přístupu, přesto však její vzhled neodpovídá vzhledu radostného, zdravého dítěte. Monička má babičku, která je zkušenou pedagožkou na prvním stupni ZŠ a již několik let se zajímá o alternativní přístup k řešení zdravotních potíží a vývojových vad dětí. Z dosavadních znalostí, za použití metody kineziologie, poznatků z etikoterapie a zákonů karmy, skládá mozaiku příčin vzniku zdravotních komplikací své milované vnučky. Základní příčinou vzniku Moniččiné nemoci byla již dávno zapomenutá situace - konflikt rodičů. Tato událost se odehrála, když bylo Moničce teprve 8 měsíců a přesto její buňky nezapomněly...

Známe to všichni, kdo jsme se stali rodičem. Děti jsou nemocné, prožíváme strach o jejich zdraví a nevíme si rady. Kolik z nás je schopno připustit, že jsou děti nemocné, proto, aby nás něco naučily? Je těžké tomu uvěřit? Nebo někde uvnitř cítíme za každou nemoc dítěte jistou zodpovědnost?

Zeptejme se ženy, která již mnoho let láskyplně pracuje s lidmi na úrovni hledání příčin jejich obtíží. Ženy, která nepotřebuje publicitu a jejíž věhlas se šíří slovně mezi lidmi, kterým otevřela oči a pomohla najít správný směr k uzdravení na psychické či fyzické rovině. Již delší dobu je oslovována vděčnými klienty, aby vystoupila veřejně. Rozhodla se tedy podělit o své zkušenosti, aby v příbězích, které nám nabídne, našli odpovědi na vnitřní otázky ti, kterých je již tolik, že není v jejích silách jim věnovat svůj čas.

Onou ženou je fytoterapeutka, pedagožka a poradkyně alternativních způsobů léčby nemocí paní Mgr. Marie Heralecká, která sestavila a uvedla do života tzv. "sofioterapii". Název její metody vzešel z principů, které popisuje filosofická nauka sofiologie, která je charakterizována jako syntéza všech pramenů poznání, zahrnujících smyslovou zkušenost, racionální filozofii i mystická zjevení neboli jinými slovy jde o syntézu věd, umění a víry. Sofiologie je obecná světonázorová disciplína, směřující k objevení vnitřní moudrosti. Oním symbolem moudrosti je právě kořen jejího názvu - jméno Sofia, jméno Bohyně, jež bývá srovnávána s představou nejvyššího dobra, Ducha svatého, univerzálního vědomí či Vyššího já.

Sofioterapie se zabývá nalezením pravé podstaty vzniku nemocí, odhalením a pochopením všech vlivů na zdravotní či psychický stav člověka, přijetím nových osvobozujících poznání a navozením změny nepotřebných či zastaralých programů v mysli. Cílem sofioterapie je nalezení vnitřního míru skrze moudrost pochopení souvislostí.

Jak sama autorka terapie, paní Marie Heralecká říká: "K moudrosti docházíme tím, že nás nemoc vede k pochopení, čím jsme se odchýlili od své vlastní životní cesty. Odhalíme-li pravou příčinu nemoci či jiných problémů v našem životě a přijmeme-li ji jako formu učení, jsme na cestě k uzdravení se v celistvosti a dostáváme se k cíli - moudrosti a zdraví."

Proč jsou ale nemocné malé děti, když vycházíme z teorie, že každá nemoc má základ v mysli a v psychice? Copak malé děti mohou hromadit negativní myšlenky a vytvářet chybné programy? Vždyť všichni víme, jak jsou děti po narození čisté, bezprostřední a pravdivé!
Paní Heralecká na to odpovídá: "Ano, děti jsou pravdivé. Pravdivě nám svými zdravotním odchylkami i poruchami chování zrcadlí naše myšlenky, emoce, chybné postoje a programy. Tím nás netrestají, ale pomáhají nám uvidět pravdu."To znamená, že za všechno mohou rodiče?"

Ano i ne. Za něco bezprostředně ano, ale ve většině případů vnímají děti rovněž vlivy, které produkují lidé, prarodiče či prostředí, ve kterém se děti vyskytují. Rodiče, kteří ve svém vnímání jsou ochotni připustit existenci minulých zrození, jsou připraveni uvolnit tzv. karmickou zátěž, která může, ale nemusí, být součástí příčiny. Pro zjištění všech vlivů a odhalení hlubokých příčin z podvědomé paměti rodičů a jejich dětí používám soubor metod, které učím na svých seminářích. Tyto metody souhrnně nazývám sofioterapie."

Má každý z nás schopnosti naučit se pomocí sofioterapie pomoct sobě, svým dětem či druhým?
"Ano. Tyto schopnosti máme všichni, jen si to musíme připustit, dovolit si to a nepochybovat o sobě - tedy zbavit se strachu. Je až překvapivé, jakých úžasných výsledků dosahují lidé, kteří se rozhodnou si metodu osvojit a mají třeba jen vzdělání základní školy. Tady nejde o nadání a intelekt, ale o práci s intuicí. Ale pozor, je třeba mít v rovnováze jak intuitivní tak rozumové vnímání. Musíme tzv. stát nohama na zemi."

Jak skončil příběh Moničky?
"Navzdory ortodoxní medicíně se Monička úplně uzdravila. Jak je to možné? Bylo nutné, aby si rodiče uvědomili, že si jako mnozí z nás nalhávali, že situace, která je již minulostí, nemůže mít vliv na naši přítomnost. Byli nuceni přehodnotit všechny záporné emoce a postoje, plnohodnotně si vzájemně odpustit a pochopit čemu je tento starý konflikt naučil a jaký význam měl pro jejich vývoj. Vzhledem k tomu, že jde o příběh mé vnučky, které je již 20 let, jsem bezprostředně svědkem vývoje života jejích rodičů, pro které bylo onemocnění Moničky zlomovým okamžikem v jejich chápání života. Naučili se tak přijmout zodpovědnost za cokoliv, co ve svém myšlení či chování produkují, a že tak mohou ovlivnit zdraví své i svých dětí."