Více o sofioterapii 

Ve všeobecném povědomí dnešní doby je již samozřejmostí, že lidé více a více začínají hledat jiné roviny či smysl života než jaký jim poskytuje ryzí materialismus a pátrají po hlubších, pravých příčinách svých problémů. Metod a cesta k tomuto hledání existuje mnoho, žádná není špatná a z hlediska synchronicity, kterou popisuje již C.G.Jung, si každý člověk tzv. "přitáhne" do svého života přesně tu teorii či filozofii, která je jeho individualitě nejbližší.

Jednou z takových metod nabízejících onu cestu je tzv. Sofioterapie, kterou sestavila a uvedla do života zkušená pedagožka, fytoterapeutka a poradkyně alternativních způsobů léčby nemocí paní Mgr. Marie Heralecká. Název její metody vzešel z principů, které popisuje filosofická nauka sofiologie, která je charakterizována jako syntéza všech pramenů poznání, zahrnujících smyslovou zkušenost, racionální filozofii i mystická zjevení neboli jinými slovy jde o syntézu věd, umění a víry. Sofiologie je obecná světonázorová disciplína, směřující k objevení vnitřní moudrosti. Oním symbolem moudrosti je právě kořen jejího názvu - jméno Sofia, jméno Bohyně, jež bývá srovnávána s představou nejvyššího dobra, Ducha svatého, univerzálního vědomí či Vyššího já.

Sofioterapie se zabývá nalezením pravé podstaty vzniku nemocí, odhalením a pochopením všech vlivů na zdravotní či psychický stav člověka, přijetím nových osvobozujících poznání a navozením změny nepotřebných či zastaralých programů v mysli. Cílem sofioterapie je nalezení vnitřního míru skrze moudrost pochopení souvislostí.

Jak sama autorka terapie, paní Marie Heralecká říká: "K moudrosti docházíme tím, že nás nemoc vede pochopení čímž jsme se odchýlili od své vlastní životní cesty. Odhalíme-li pravou příčinu nemoci či jiných problémů v našem životě a přijmeme-li ji jako formu učení, jsme na cestě k uzdravení se v celistvosti a dostáváme se k cíli - moudrosti a zdraví." Proces samotné terapie spočívá v důvěrném individuálním rozhovoru sofioterapeuta s klientem. Sofioterapeut pomáhá klientovi najít příčiny jeho nerovnovážného stavu pomocí postupů vycházejících z kineziologie, zákonů přitažlivosti stejnorodého a působení síly slova a myšlenky (zákony kvantové fyziky). Klient na sezení obdrží od sofioterapeuta výklad nejpravděpodobnějších příčin jeho stavu a doporučení k sebeuzdravným krokům. Sofioterapeut nikdy nepřebírá za klienta zodpovědnost, ale ukáže směr, je průvodcem na cestě, která díky práci na sobě samém ukáže důkazy pravdivosti terapie moudrosti - tedy sofioterapie.