Využití sofioterapie při léčení zvířat 

Sofioterapie se zabývá nalézáním, řešením a odstraňováním příčin nemocí, úrazů, poruch chování, nehod a jiných tzv. "náhod" a uvědoměním si souvislostí v reálném životě.

Pokud se vyskytne v životě člověka rozpor či konflikt, podvědomí ihned reaguje vysíláním signálu, že něco není v rovnováze. Tuto frekvenci registruje nejen daný jedinec, ale je zároveň vysílána do okolí. Pokud žijeme společně s rodinnými příslušníky, jednotliví členové rodiny jsou podvědomě propojeni a vzájemně si zrcadlí nerovnováhu, kterou vnímají ze svých blízkých.

Zpravidla nejprve na konfliktní situaci reagují malé děti, jsou vnímavější a citlivější. Například začnou kašlat při hromadění zbytečných nebo chybných myšlenek a pocitů, rýma je upozorňuje na "pláč duše" podobně, jako když se spustí z nosu krev " volá tělo po soucitu" při únavě a vyčerpání. Uši bolí, když někdo "neslyší", mandle se zanítí, když "nemůžeme něco spolknout", oči onemocní, pokud něco "nevidíme nebo nechceme vidět". Úrazy rukou znamenají "konfliktní činnost" v současnosti, nohy prozrazují chyby na "životní cestě", afekce na kůži "nedostatek pozornosti a ocenění z okolí", úrazy hlavy jsou upozorněním na "chybné úvahy". Problémy s vylučováním symbolizují dlouhodobě "nevyloučená" negativa, problémy s trávením "nestrávené" informace.

Zjednodušeně řečeno - úplně každá nemoc má skrytý účel a přináší nějaké poselství. Jeho pochopení a vyřešení nám přináší uzdravení, nabízí posun ve vývoji a vylepšuje celý náš život.
Tuto skutečnost vnímá v současné době již mnoho lidí, a také se tím řídí. Méně se však ví, že stejnou pomoc, jakou nám nabízejí nemoci nás a našich dětí, nám zprostředkovávají také naše domácí zvířata: kočky, psi, koně a jiní mazlíčkové. Velmi často zrcadlí naše chybné emoce a myšlenky ještě dříve, než se projeví na těle člověka. Jak je toto možné?

Můžeme to nazvat REZONANČNÍ PŘENOS. Rezonance je komunikací v energetické rovině. Lidské emocionální tělo je energetickým polem vlastních frekvencí, které může být buď vysílačem svých emocí nebo příjemcem emocí z okolí. Domácí zvířata mají vyvinuto také emocionální tělo, a to dokáže přijímat velké spektrum lidských emocí. To znamená, že naši zvířecí společníci dokážou s lidským emocionálním tělem mnohostranně rezonovat, tedy komunikovat v energetické rovině.
Jak se to projevuje v reálném životě? Ze zkušeností veterinárních lékařů víme, že se stále častěji objevují u zvířat civilizační nemoci, které byly dříve "výsadou" jen lidí. Např. cukrovka, záněty močového ústrojí, rakovina, celiakie, obezita, ledvinové kameny, poruchy štítné žlázy, problémy s prostatou, alergie, ale i běžné drobné nemoci jako kašel, průjmy, nemoci uší apod.
Stejný léčebný postup, jaký sofioterapie nabízí lidem k urychlení léčebného procesu se dá aplikovat i u zvířat.

Uvádím několik případů z praxe.

Průjem pejska.
Při společném venčení s chovatelkou westíků její do té doby zdravý pes najednou dostal silný průjem. Chovatelka jako začínající studentka sofioterapie mne požádala o pomoc, společně tento projev rozkódovat. Příčinu jsem našla v jejím konfliktním postoji k mužům, který vyvrcholil v rozhovoru asi před půl hodinou. Hned si uvědomila nevhodnost kritiky, přehánění, pomlouvání, zveličování a své záporné emoce přehodnotila na pozitivní vnímání mužů, o nichž hovořila. Pejskovi jsme projevily vděčnost za zprostředkování poselství, které nemocí zrcadlil. Osvobodily jsme ho ode všech přijatých negativ a předaly mu nový pozitivní postoj. Po několika hodinách opět při společném venčení nám pejsek prostřednictvím tuhé stolice ukázal, že daná informace byla přijatá a pochopená.

Průjem a nechutenství kocoura.
Klientka, která běžně řeší své zdravotní problémy alternativními metodami se potýkala s průjmovým onemocněním a nechutenstvím svého kocourka. Teprve, až se situace několikrát opakovala, napadlo ji, že vše může být způsobeno její současnou situací. Podle časových mezníků jsme pochopily, na co kocourek reagoval. Vždy se průjem projevil po konfliktním jednání s obchodními partnery, které se jevilo majitelce jako negativní, sama však jednala podle očekávání okolí, což bylo velmi v rozporu s jejím vnitřním přáním a pocitem správnosti. Rozkódování příčin bylo pro majitelku významným varováním při jejím dalším rozhodování a velkou životní lekcí. Pochopení přišlo ale pozdě. Kocourek se už po dokončení rozhovoru nevzbudil. Dodnes však majitelka děkuje za skrytý účel tohoto utrpení - za tuto zkušenost, která ji přinesla mnoho poznání.

Zánětlivé onemocnění a cysty psa.
Toto je jedna z nejzajímavějších uzdravení mezi "pejskaři".
Ozval se telefonem klient a žádal o podporu v jeho rozhodnutí utratit na návrh veterináře svého milovaného nemocného psa. Pes byl dlouhodobě léčen na záněty v dutině břišní, prodělal operaci cyst v blízkosti varlat a tvořily se další zánětlivé útvary v okolí močové trubice, vypadal beznadějně, v bolestech, nepřijímal potravu. Léčba byla zdlouhavá, finančně náročná, stav se stále zhoršoval. Já jsem navrhla jiné řešení. Velmi důrazně jsem požádala, aby klient ze své paměti propustil všechny záporné vzpomínky na hádky, ponižování a vztahové problémy v jeho manželství ( břicho = vztahy, hněv = zánět ), nenafukoval svoje problémy - nevytvářel bubliny (zveličování, "bubliny myšlenek" = cysty), nepodceňoval se ve svém mužství a zbavil se vzpomínek na ponižování (ponižování = útvary v okolí varlat a nevyloučení = močová trubice). Vedla jsem ho k uvědomění si svoji velkoleposti, zaměření pozornosti na vše pozitivní ve vztahu k manželce a aby prožíval radost. Výsledek se dostavil téměř okamžitě. Pes se bez jakéhokoli dalšího zákroku rychle uzdravil.

Celiakie králíka.
Přirozeností králíků a zajíců je živit se především trávou a zeleninou. Přesto víme, že obiloviny jsou pro ně velkou pochoutkou a u mnoha chovatelů je to hlavní součást krmení. Stejně tak tomu bylo i u zakrslého (vyšlechtěného) králíčka"Pepína".
Pepíno ale byl stále častěji nemocný, střídal se průjem s nechutenstvím. Vždy po nějakém léku veterináře se částečně vylepšil. Mezitím majitelka prodělala závažné onemocnění střev, v nemocnici jí byla navržena operace, ale tu zatím odmítla .Urychleně, pochopením a přehodnocením vztahových problémů, které v posledních třech letech bolestně prožívala se svým bývalým manželem, se jí podařilo - dle vyjádření lékařů - "zázračně" se uzdravit. Při návratu z nemocnice byl králík v kritickém stavu. Pochopila, že jí dlouhou dobu zrcadlil stav jejich emocí. Do té doby řešila vše v napětí a strachu, a podle jejího vyjádření nepřirozeně. Rozhodla se tedy nalézt příčinu nemoci a formu léčení Pepína testováním. Výsledek byl jednoznačný. Zánět střev a alergie na lepek, u lidí se toto onemocnění nazývá celiakie (= vleklý vztahový problém). Řešením je návrat k přirozenosti a přírodnosti. U králíčka ve stravování (seno, tráva, zelenina) a u majitelky v přirozeném přijetí všech situací v životě jako důležité součásti pro posun ve vývoji. Oba jsou nyní zdraví a králík si občas pochutná i na suchém chlebu bez následného průjmu.

Rakovina čelisti u psa.
Před mnoha lety mne požádala o podporu žena, která byla nucena rozloučit se se svým milovaným psem, jemuž byly opakovaně vyoperovávány rakovinové nádory z tlamy. Této ženě jsem se snažila vysvětlit, že jí její pes zrcadlí, že nesprávně slovně hodnotí vztahy, v nichž žila (ústa = místo vzniku našich slov a myšlenek, tedy i místo ukládání negativních záznamů takto vzniklých). Přála jsem jí, aby ji bolestný odchod pejska posloužil k uvědomění si síly slova a myšlenky. Ale myslím, že mi neporozuměla a situaci nesprávně vyhodnotila. Brzy se opakovaly rodinné konflikty, které se časem projevily úplně stejným nálezem v ústech ženy. Podstoupila mnohé operace a klasické postupy léčení rakoviny a nakonec tomuto onemocnění podlehla. Vždy totiž platí jedno pravidlo, člověk musí sám chtít porozumět, chtít se změnit a pochopit že ten jeho "kříž" mu nikdo nesundá, každý jsme si ho vybrali pro své vlastní poučení, proto ho máme nejdříve přijmout a pak v procesu chápání a změn náš "kříž" mizí.

Příběhů o uzdravení zvířat pochopením příčin přijatých z prostředí "páníčků" nebo příběhů, kdy zvířátka nás svými nemocemi či odchodem varovaly před něčím ještě horším, by byly desítky. Ještě více je tu těch zkušeností, kdy se majitelé zvířat naučí naslouchat okamžitě všem signálům , které jim jejich společníci sdělují a tím jim ukazují správná stanoviska, varují před nevhodným rozhodnutím nebo předcházejí nemocem lidí, které by bez pochopení zákonitě přišly.